सबैदलको एकतावाट मात्रै सम्वृद्धि सम्भव: महरा
नारायण खड्का दाङ, पुस ८