५ नं. प्रदेशको रूकुम पूर्वमा माओवादीको क्लिनस्विप
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २२