दाङमा तीनवटा केन्द्रका सबै जिम्मा महिलालाई
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २०