यो हो ५ नम्बरको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित भवन
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २७