जो इन्द्रजात्रामा रमेका छैनन्, उनीहरू काठमाडौंमा जमेका छैनन्
पद्मसुन्दर जोशी काठमाडौं, असोज ३