महामारी बेला हिमालको कुनामा बस्ने हामी आदिवासी
ङिमा ग्याल्जेन गुरुङ काठमाडौं, असार १२