‘बैंकहरूलाई अख्तियारले राष्ट्र बैंकले जस्तो नियमन गर्न सक्दैन’