नोकझोंकमै आस्थालाई वारेन्ट काट्ने प्रहरी
शोभा शर्मा काठमाडौं, माघ ६