भिटेन पक्राउले जन्माएको प्रश्न
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक ८