जब हामीकहाँ वैध थियो ‘दम मारो दम...’
 तीर्थबहादुर श्रेष्ठ (वनस्पतिविद्)
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ (वनस्पतिविद्)