‘वाह रे मजा, चार पैसामा बाह्रै मज्जा’
 तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ