कलाकारहरूको 'चिया अड्डा'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, असार १३