उल्लुराजा
विष्णुकुमार
विष्णुकुमार काठमाडौँ, भदौ १०