खरानीसँगै उडेको टुल्कीको सपना
भक्तप्रसाद गैरे काठमाडौं, वैशाख १४