ऋण लागोस्, तर दिन नलागोस्
 डि. पी. जैसी
डि. पी. जैसी