नेपथ्यमा लुकेको हिंसा
 वीरेन्द्र कटुवाल
वीरेन्द्र कटुवाल