२५ मेगावाटको सोलार राख्ने ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, साउन १७