जलाशययुक्त आयोजनासँग पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता
रमेश लम्साल काठमाडौं, असार १५