फोहरबाट ४ वर्षमा १७ लाख रुपैयाँ कमाइ
स्याङ्जा, वैशाख २