कुमारीपाटीमा स्मार्ट सेन्टर
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस ११