बन्द भएको रोल्पा सिमेन्ट उद्योग खुल्यो
रासस रोल्पा, साउन २६