घोराही सिमेन्टको उत्पादन बन्द
नारायण खड्का दाङ, साउन २३