दाङमा समयमा काम नसक्ने  दुई निर्माण व्यवसायी पक्राउ
नारायण खड्का दाङ, जेठ ११