सबै इट्टा गुणस्तर चिन्हविहीन, अनिवार्य गरेमा लागू गर्छौँ: व्यवसायी  
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, कात्तिक २५