रुस्लानको प्रायोजनमा दोस्रो अविरल यात्रा असोज ४ गते हुने
सेतोपाटी काठमाडौं, भदौ २३