जिल्लामै पहिलो पटक टर्की पालन गर्दै म्याग्दीका ईश्वर
म्याग्दी, वैशाख ३