स्प्राईटको ‘ज्ञान बिलायो, रिफ्रेस बनायो’ योजना
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, चैत १८