सेवानिवृत्त सञ्चयकर्तालाई २९ करोड ४८ लाख ८९ हजार भुक्तानी
बुटवल, भदौ ३१