डुबेको नेपाल बैंक २२ वर्षपछि नाफा बाँड्ने क्षमतामा
कमल नेपाल काठमाडौं, पुस २६