‘खर्च नहुँदा सरकारी रकम बैंकमा सार्नुपर्छ’
काठमाडौं, बैशाख ३