बजारमा आयो एचडी नाइट भिजन चस्मा, मूल्य र विशेषता यस्तो छ
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, साउन ११