तरुल र सख्खरखण्डको व्यापार: चोकैपिच्छे फरक मूल्य, भएन अनुगमन
नारायण खड्का दाङ, पुस ३०