प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको गोबर ग्यास बन्द
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, भदौ २६