नेपालले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरिसकेको छ
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ