सन्दर्भ संगीत दिवसः गीतको कारण जोनले जब ज्यान गुमाए...