अस्ट्रेलियाको मासुको विज्ञापनमा भगवान बुद्ध र गणेश 
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, भदौ २७