सिड्नीमा नेपालीको स्वामित्वमा रहेको कलेज रद्द
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, वैशाख १९