पर्थमा दोस्रो पटक नेपाल महोत्सव हुँदै
हेमन्त काफ्ले पर्थ, माघ २९