दुई हात र एक खुट्टा काटिएका ओलीका लागि अमेरिकामा एक भुटानी नेपालीको पहलमा ८५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन
बाल जोशी डालस, माघ १०