अमेरिकामा ४२ हजार अध्यागमनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित, नेपाली पनि प्रभावित
बाल जोशी डालस, माघ ४