अमेरिकी अर्थशास्त्रमा नेपाली मुलका नागरिकले उडाएको रकेट