ह्युस्टनको नेपालीले साढे तीन करोड लागतमा मन्दिर बनाए
बाल जोशी ह्युस्टन, कात्तिक २८