वैकैया नायडू भारतका नयाँ उपराष्ट्रपति
नयाँ दिल्ली, साउन २१ (एजेन्सी)