जलवायू परिवर्तन र नेपालको कृषि क्षेत्र
माधव पराजुली