सन् २०५० सम्म सूर्य अप्रत्याशित रूपमा चिसो हुने
एजेन्सी काठमाडौं, माघ २९