जब नेपाली गजलले ततायो डालस सहर !
बाल जोशी डालस, माघ २