तालपोखरामा डुंगा सयर
सेतोपाटी रामपुर (पाल्पा), असोज ६