पर्यटकको पर्खाइमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
सेतोपाटी बाँके, भदौ २६