‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ का लागि योजना
रासस पोखरा, भदौ १३