पखेटा काटिएको ‘त्यो पुतली दरबार’  
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २८